Nỗi thất vọng lớn mang tên iPhone 16
Công nghệ
Nỗi thất vọng lớn mang tên iPhone 16

Trọng tâm của sự quan tâm từ người dùng đối với Apple bắt đầu hướng vào dòng iPhone 16 sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay.