Nét thiết kế chung trên iPhone không phải ai cũng biết
Công nghệ
Nét thiết kế chung trên iPhone không phải ai cũng biết

Những sọc này tồn tại trên một số mẫu iPhone nhằm phục vụ các mục đích nhất định mà không phải người dùng nào cũng hiểu.