Mark Zuckerberg một lần nữa “chê” kính Vision Pro của Apple
Công nghệ
Mark Zuckerberg một lần nữa “chê” kính Vision Pro của Apple

Mark Zuckerberg tiếp tục chỉ trích kính thực tế không gian Apple Vision Pro và cho rằng Quest vẫn tốt hơn.