Không chỉ tại Mỹ, iPhone còn thống trị tại quốc gia tỷ dân này
Công nghệ
Không chỉ tại Mỹ, iPhone còn thống trị tại quốc gia tỷ dân này

Trong năm 2023, iPhone vẫn chiếm ưu thế tại thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc.