Huawei sắp thách thức siêu phẩm của Apple với giá cực rẻ
Công nghệ
Huawei sắp thách thức siêu phẩm của Apple với giá cực rẻ

Sự chuẩn bị của Huawei diễn ra từ năm 2019 nhưng đến nay mới được phát triển để thách thức Vision Pro từ Apple.