Giá smartphone Vivo tháng 6/2024: Vivo Y22s giảm thêm 1 triệu đồng
Công nghệ
Giá smartphone Vivo tháng 6/2024: Vivo Y22s giảm thêm 1 triệu đồng

Vivo Y22s đã giảm tổng cộng 2 triệu đồng, chỉ còn 3,99 triệu đồng so với giá gốc 5,99 triệu đồng.