Giá iPhone 14 series cuối tháng 1/2024: Có biến động so với đầu tháng
Công nghệ
Giá iPhone 14 series cuối tháng 1/2024: Có biến động so với đầu tháng

Trong cùng tháng 1/2024, hai model iPhone 14 Plus 128GB và iPhone 14 Pro Max 256GB đã có biến động về giá giữa đầu tháng và cuối tháng.