Giá iPhone 13 tháng 3/2024: Bật tăng, thêm phiên bản hết hàng
Công nghệ
Giá iPhone 13 tháng 3/2024: Bật tăng, thêm phiên bản hết hàng

iPhone 13 series hiện chỉ còn duy nhất iPhone 13 các phiên bản 128GB và 256GB.