Giá iPad tháng 3: Giảm nhiều nhất tới 5 triệu đồng
Công nghệ
Giá iPad tháng 3: Giảm nhiều nhất tới 5 triệu đồng

So với tháng 2 vừa qua, giá của dòng sản phẩm iPad trong tháng này không có nhiều biến động.