Giá SSD có thể gây choáng trong năm nay
Công nghệ
Giá SSD có thể gây choáng trong năm nay

Giá SSD được cho là sẽ tăng 25% trong năm nay, con số được các nhà sản xuất hoan nghênh khi họ đang tìm cách phục hồi lợi nhuận đã mất trong thời gian gần đây.