Giá điện thoại Nokia tháng 3/2024: Cao nhất chỉ 1,49 triệu đồng
Công nghệ
Giá điện thoại Nokia tháng 3/2024: Cao nhất chỉ 1,49 triệu đồng

Nokia chỉ đang bán các dòng điện thoại cơ bản hoặc phổ thông, tất cả smartphone đều đã vắng bóng.