Fan công nghệ có nên chờ đợi một chiếc smartphone trong suốt?
Công nghệ
Fan công nghệ có nên chờ đợi một chiếc smartphone trong suốt?

Liệu một chiếc điện thoại có màn hình trong suốt có khả thi hay không? Người tiêu dùng có nên chờ đợi siêu phẩm này hay không?