Dyson trình làng máy sấy duỗi tóc không dùng kẹp nóng
Công nghệ
Dyson trình làng máy sấy duỗi tóc không dùng kẹp nóng

Máy sấy duỗi tóc này cung cấp chế độ tạo kiểu dành cho cả tóc ướt (Wet) và khô (Dry), cũng như chế độ bắn lạnh (Cool).