Cuộc tranh cãi tồi tệ nhất giữa Steve Jobs và Tim Cook vì iPhone
Công nghệ
Cuộc tranh cãi tồi tệ nhất giữa Steve Jobs và Tim Cook vì iPhone

Tim Cook tiết lộ cuộc tranh cãi lớn nhất của ông với Steve Jobs khi họ có những ý tưởng khác nhau về cách tiếp thị iPhone.