Con chip này sẽ "đá bay" chip A18 của iPhone 16 Pro
Công nghệ
Con chip này sẽ "đá bay" chip A18 của iPhone 16 Pro

Điểm hiệu suất benchmark của chip Snapdragon 8 Gen 4 và A18 cho thấy thời kỳ thống trị của iPhone đã qua.