Chất liệu sẽ giúp iPhone 16 Pro Max chơi game cực mát mẻ
Công nghệ
Chất liệu sẽ giúp iPhone 16 Pro Max chơi game cực mát mẻ

Năm nay, cặp iPhone 16 Pro sẽ nâng tầm trải nghiệm chơi game nhờ sử dụng chất liệu mới.