Chênh nhau 5 triệu chọn iPhone 14 Pro Max đời mới hơn hay iPhone 13 Pro Max giá rẻ hơn
Công nghệ
Chênh nhau 5 triệu chọn iPhone 14 Pro Max đời mới hơn hay iPhone 13 Pro Max giá rẻ hơn

iPhone 13 Pro Max đang có mức giá khá tốt hiện nay còn iPhone 14 Pro Max lại là thế hế máy có nhiều đổi mới.