Cập nhật iOS 17.3 có làm thời lượng pin iPhone cũ “thụt lùi”?
Công nghệ
Cập nhật iOS 17.3 có làm thời lượng pin iPhone cũ “thụt lùi”?

Một kênh YouTube chuyên đo thời lượng pin thực tế của các mẫu iPhone cũ đã đưa ra kết quả cho thấy so với iOS 17.2.1, ba mẫu iPhone khi cập nhật lên iOS 17.3 sẽ được cải thiện pin đôi chút.