Cận cảnh robot hình người nhỏ nhất thế giới
Công nghệ
Cận cảnh robot hình người nhỏ nhất thế giới

Robot hình người nhỏ nhất thế giới sẽ được sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, ứng dụng như một công cụ giáo dục.