Cách đây 48 năm, Apple đã thay đổi thế giới máy tính
Công nghệ
Cách đây 48 năm, Apple đã thay đổi thế giới máy tính

Thị trường máy tính sẽ hoàn toàn khác nếu Apple không được thành lập cách đây 48 năm.