Các CEO công nghệ sử dụng AI thông minh như thế nào?
Công nghệ
Các CEO công nghệ sử dụng AI thông minh như thế nào?

Các ông chủ của các tập đoàn công nghệ như Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jensen Huang đều có các cách tận dụng AI khác nhau.