BOE thay Samsung sản xuất màn hình cho iPhone SE 4
Công nghệ
BOE thay Samsung sản xuất màn hình cho iPhone SE 4

Theo báo cáo mới nhất, Samsung đã từ chối sản xuất màn hình cho iPhone SE 4 2025, nhường suất cho BOE.