Apple tiếp tục cảnh báo hàng triệu người dùng iPhone về tình huống nguy hiểm
Công nghệ
Apple tiếp tục cảnh báo hàng triệu người dùng iPhone về tình huống nguy hiểm

Mới đây, Apple đã đưa ra lời cảnh báo người dùng iPhone về thói quen nguy hiểm mà hàng triệu người không biết.