Apple thử nghiệm thiết kế ốp camera cực đẹp trên iPhone 16
Công nghệ
Apple thử nghiệm thiết kế ốp camera cực đẹp trên iPhone 16

Apple được cho là đang thử nghiệm các thiết kế ốp camera khác nhau cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn, với 3 mẫu đã xuất hiện trong tháng 12/2023, tuy nhiên công ty đang chuyển hướng tập trung một lần nữa.