Apple một lần nữa đạt giá trị 3.000 tỷ USD, sắp vượt mặt Microsoft
Công nghệ
Apple một lần nữa đạt giá trị 3.000 tỷ USD, sắp vượt mặt Microsoft

Giờ đây, Apple lại đạt được mức định giá thị trường 3 nghìn tỷ USD, theo sát “ông lớn“ Microsoft.