9 Cách giúp iPhone trụ được cả ngày, chơi Tết thả ga
Công nghệ
9 Cách giúp iPhone trụ được cả ngày, chơi Tết thả ga

Trong dịp Tết, iPhone hoàn toàn có thể sử dụng trong cả ngày nếu iFan lưu ý 9 điểm dưới đây.