Đã đến lúc Apple ngừng phát triển iPhone?
Công nghệ
Đã đến lúc Apple ngừng phát triển iPhone?

Điều này không có nghĩa Apple sẽ ngừng sản xuất iPhone mà thay vào đó công ty chỉ đơn giản là thay đổi tên gọi cho sản phẩm.