Đây là loại cáp sạc cần tránh xa đề phòng cháy nổ
Công nghệ
Đây là loại cáp sạc cần tránh xa đề phòng cháy nổ

Không biết người dùng đã từng sử dụng cáp sạc như trong hình chưa, đó là một loại cáp dùng một bộ sạc có thể sạc 3 thiết bị có giao diện sạc khác nhau, hau 3 trong 1.