Đây là 4 smartphone dưới 3 triệu đồng sau giảm giá
Công nghệ
Đây là 4 smartphone dưới 3 triệu đồng sau giảm giá

Những chiếc smartphone có giá dưới 3 triệu đồng là lựa chọn cực tiết kiệm cho người dùng phổ thông.